Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Logowanie
Email użytkownika: 
Hasło: 

Rejestracja
 
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Regulamin sklepu.

Sklep internetowy działający pod adresem www.monetyzlote.pl prowadzony jest przez F.H.U. FASTBIT Jaromir Woszczyk z siedzibą w Radomsku przy ul. Sadowa 18a, 97-500 Radomsko, numer NIP 772-183-74-99, REGON 590704600

 

1. Oferta przedstawiona na stronach www.monetyzlote.pl obowiązuje jedynie dla odbiorców z terytorium Polski.

2. Zamówienie jest realizowane w czasie 1 do 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

3. Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

4. W przypadku braku towaru w magazynie termin dostarczenia przesyłki może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mail'owo po złożeniu zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

6. Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedawca potwierdzi zamówienie telefonicznie lub mailowo oraz ustali termin dostawy towaru.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

8. Warunkiem przyjęcia przez nasz sklep zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie obowiązkowych pól formularza zamówienia.

9. Jeżeli FHU FASTBIT nie skontaktuje się z Klientem w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, może oznaczać to, iż zamówienie nie dotarło do naszego sklepu z przyczyn od nas niezależnych, albo podane dane w formularzu zamówienia zawierają błędy, wówczas Klient powinien sam wyjaśnić powód zaistniałej sytuacji poprzez kontakt telefoniczny 668 932 900 lub mailowy biuro@fastbit.pl

10. Aby złożyć zamówienie klient musi posiadać konta na stronie naszego sklepu i musi być zalogowany.

11. Procedura zamówienia rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przycisku KUP TERAZ, a kończy po naciśnięciu POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE.

12. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

13. Koszt dostawy jest doliczany podczas wypełnienia zamówienia i wyświetlany w formularzu.

14. Towary są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej.

15. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub podczas odbioru towaru.

16. Podczas odbioru towaru, Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić poprawność działania sprzętu w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.

17. W przypadku zakupu na fakturę, Klient jednocześnie upoważnia naszą firmę do wystawienia fakturę bez podpisu odbiorcy.

18. Do każdej przesyłki dołączamy Paragon/Rachunek i kartę gwarancyjna, (jeśli produkt ją posiada)

19. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

20. W przypadku dokonania zwrotu lub reklamacji prosimy o załączenie dowodu zakupu (Paragon/Faktura).

21. Gwarancją nie są objęte produkty, które:

 

 • Zostały zniszczone lub uszkodzone świadomie lub wskutek niewłaściwego ich stosowania.
 • Dołączone zostały bezpłatnie do zamówienia np. prezenty, próbki, katalogi.
 • Pozostałe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej producenta.

 

22. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

23. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.

24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

25. Ceny produktów podane w sklepie internetowym mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

26. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru.

27. Zakładając konto w sklepie internetowym oraz dokonując transakcji za jego pośrednictwem, zgadzasz się na przetwarzanie Swoich danych osobowych przez firmę F.H.U. FASTBIT zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach związanych z realizacją umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. 

 

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny.
 2. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 3. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru.
 4. W przypadku zwrotu towaru klientowi zwracana jest kwota stanowiąca wartość odesłanego towaru 
 5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za przedmiot.
 6. W przypadku zwrotu towaru, który został błędnie przesłany z winy firmy FASTBIT, koszty transportu zwracane są wg pełnych stawek transportowych faktycznie poniesionych przez klienta - warunkiem jest skorzystanie z takiej samej firmy transportowej jak przy zamawianiu towaru (np. jeśli wysyłka była Pocztą Polską to odesłanie towaru również musi być Pocztą Polską z wyłączeniem usługi kurierskiej Pocztex)

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą telefoniczną.
 2. Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.
 3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje .
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę F.H.U. FASTBIT zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 
 
Firma
Zamówienie
Klient
Data Ostatniej Aktualizacji: 2020-03-19
© FASTBIT - Numizmatyka, Monety złote, Monety srebrne, Numizmaty. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Oprogramowanie KQS.store